Ana Sayfa İçin... Hakkımızda Bilgi için... Sporcularımız Hakkında Bilgi İçin.... Fotoğraf Galerisi için... Kayıt Olunuz... Bizimle İletişim Kurmak İçin...  
 

Havuz Suyu Kimyasal Özelllikleri :
PH:
Ph değeri bir suyun nötr, asit ya da baz olluşunu belirleyen faktördür.
H2O>H+OH
PH değeri sulu bir çözeltideki hidrojen iyonu konsantrasyonu olup 1-14 arası bir skala ile ifade edilir. Burada PH o çok asit, 7.0 nötr ve 14'de kuvvetli baz özelliklerine karşılık gelmektedir.

Yüzme havuzu suyu için ideal PH aralığı 7.2-7.6 arası nötr değerlerdir.
Havuz suyunun pH değeri, çöktürme ve filtrasyon, dekzenfeksiyon, korozyon etkisi ve yüzenlerin rahatlığı açısından çok önemlidir.

Dezenfektanların en uygun aktivitesini etkileyen ve dezenfeksiyon ihtiyacını arttıran birçok faktör vardır. En önemlli bakteri öllüm hızını kontrol eden öğe asidite ve alkallinitedir.

Önerilen dezefektanlarm en iyi sonuç verdiği PH=7.5 olarak belirtilir. Bu ter bezleri, göz yaşı kanalları, ciltler içinde uyumlu bir PH'dır. Genellikle PH'nm nötral tutulması saflaştırmada çok etkilidir fakat Yeni Zel-landa'da yüksek PH'nın neden olduğu l veya 2 tehlikeli hastalık salgını termal sularda görülmüştür ve burada üksek düzeydeki PH seviyeleri için böyle olasılıkları engellemek üzere yüksek düzey dezenfeksiyon sistemleri geliştirillmiştir.
Ne zaman klor seviyesi ile ilgili şikayetler yapılmaya başlarsa neredeyse gerçektir ki PH yüksek ve önerilen sınırlardan çıkmış veya tüm buluşanları ve alt ürünlerini yok edecek kadar serbest klor yoktur.

7.2'nin altındaki PH değerlerinde, metalik aletler için krozyon tehlikesi, havuz yapı malzemelerinde aşınma, çöktürme ve dezenfeksiyon yetesizliği sorunlarıyla karşılaşılmaktadır.
Ayrıca PH değeri küçük olduğunda, göz mukoza tahrişlerine neden olan ve fena koku yaratan klor-azot bileşikleri (monokloramin) oluşmaktadır.

7.6'nın üzerindeki PH değerinde klorun dezenfeksiyon etkisi azalmakta, çöktürme işlemi olumsuz yönde etkilenmekte, havuz kenarında kireç çökelmeleri ve birikimleri oluşmaktadır. PH değeri çok yüksek olduğunda yüzücülerde, kaşıntı göz yanması ve kızarıklığı, rahatsızlık verici koku gibi yan etkilerde görülmektedir.
Aktif bir yüzücü l saatte l litre kadar terler ve her yüzücünün 25-50 mi kadar idrar katkısı ve her yüzme sınıfındaki çocukların verdiği idrar 2 it olduğu düşünüldüğünde PH ölcümllerinin genel kullanımına açık havuzlarda günlük yapılmasına dikkat edilmelidir.

PH ölçümü thymol, bromothymol, phenol red, diphenol purple veya Redox-PH meter'le digital okunarak yapılır.
Ölçüm yapılırken dikkat edilecek bir nokta da yüksek kalıcı klor bulunan sularda klorun PH'nin test rengini ağartmasını yoketmek için suya kloru nötrallize edecek Natiyosulfat konulmalıdır.

Alkalinite:

Suyun tamponlanma kapasitesinin miktarsal ölçümüdür. PH'nin değişmeye gösterdiği direncin derecesidir. Suyun içindeki tüm alkalen maddelerin tip ve toplam miktarını ifade eder.
Düşük alkalinitede PH sürekli değişir ve su koroziftdr.
Yüksek alkalinitede PH değişmeye direnç gösterir ve su taş yapıcıdır. Alkalinitede önerilen aralık 50-100 PPM (caco3) Temizlenmiş havuz suyu alkaliniteye eğilim gösterir.

Sertlik:

Toprak alkali metallerin (Magnezyum, Kalsiyum) Sülfat ve Karbonat tuzlarının suda erimiş olarak bulunmaları suya sertlik terimi ile tanımlanan bir özellik kazandırır.
Suların sertliği suyun eritici özelliğinden kaynaklanan bir durumdur.
Serbest Yüzme...
Sırt üstü  Yüzme...
Kelebek Yüzme...
Serbest Yüzme...
Yüzme Havuzu
Olimpik Yüzme Havuzu Özellikleri...
Havuz Suyu Nitelikleri...
Havuz Ortamı...
Havuz Tarihçesi...
Yüzmenin Faydaları...
Solunum Sistemi Faydaları...
Kas ve İskelet Sistemi Faydaları...
Kalp ve Dolaşım Sistemi Faydaları...
Sinir sistemine Faydaları...
Spor Yapan ve Yapmayan
Beslenme...
Diğer Faydaları...
Sezon Programı İçin...
Haberler ve Duyurular...
 
Web Tasarım İşileriniz İçin mail gönderiniz...  
Free Hit Counter   Web Sitemizin Tüm Hakları Saklıdır kopya Yapılamaz,Yapanlar Hakkında Yasal İşlem Yapılacaktır....Mail göndermek İçin...
Sitemizde Bulunan Görsel Ögeleri İzleyebilmek İçin Lütfen Buradan Flash Plug-in'i Buradan Java Plugini Bilgisayarınıza yükleyiniz
Sitemizi en iyi 1024x768 Çözünürlükte ve internet Explorer 6.0 İle İzleyebilirsiniz.